RO231

Specification

Frequency Response:
FM: 88-108 MHz
AM: 530-1710 KHz
SW: 1-2: 3.2-22.0 MHz
Max Output: 5W
Sensitivity: 13dB
Impedance: 4 ohm
Peak Power Capacity: 7 Watts
Power Supply: AC 110V-220V & DC 6V
(UM-1 x 4 Pcs.)